Аксенов Константин Николаевич (1919-?)

Аксенов Константин Николаевич (08.03.1919-?)