Акопян Наира Суреновна (1930-?)

Акопян Наира Суреновна (28.07.1930-?)