Аккизова Сияра Киясовна (1943-?)

Аккизова Сияра Киясовна (16.01.1943-?)