Азизян Саркис Левонович (1924-?)

Азизян Саркис Левонович ( 02.02.1924-?) - художник