Азизов Азиз Касумович (1934-?)

Азизов Азиз Касумович (29.10.1934-?) - художник