Азанова (Першина) Мария Александровна (1918-?)

Азанова (Першина) Мария Александровна (02.03.1918-?) - художник