Аванесян Арсен Аршакович (20.06.1906-?) Художник

Аванесян Арсен Аршакович (20.06.1906-?) Художник