Аванесова Светлана Александровна (08.08.1936) Художник

Аванесова Светлана Александровна (08.08.1936) Художник