Абуткова Наталия Всеволодовна (26.04.1916-? ) Художник

Абуткова Наталия Всеволодовна (26.04.1916-? ) Художник